Het KernpuntAan het begin van de workshop kies je een aantal talenten uit waarmee we in een visualisatie doen. Je ontmoet dan je talenten en ziet hoe deze voor jou functioneren. Of niet. Hoe ze samenwerken, welke er eventueel tegenwerken.

Als er harmonie heerst tussen je talenten ben je klaar voor de volgende stap, nl. het leggen van de Levensboom. Aan de hand van deze levensboom krijg je inzicht in hoe jij je talenten gebruikt Heb je ze uitsluitend nodig voor jezelf, om jezelf in de wereld te zetten of om je Levensmissie vorm te geven? Uiteindelijk formuleer je je Levensmissie en de eerste stappen die je gaat zetten om je missie te verwezenlijken.

Tijdens de workshop werk je geregeld in kleine groepjes of tweetallen. Door de inbreng van de ander(en) word je blikveld verruimd. Ook wordt er, indien je dat wil, gedeeld in de groep. Deelnemers aan een workshop zijn doorgaans zeer positief over de diepgang, onder andere door de inbreng van de andere groepsleden.

Ook individueel is de diepgang groot doch dan vooral doordat ik je persoonlijke beelden volg en je vooral bij de imaginatie diepere lagen kunt aanboren.

Individueel of in een groep, het ligt aan je persoonlijke voorkeur. Ook wordt niet op ieder moment een workshop gegeven, een individueel traject is altijd mogelijk. Een groep bestaat uit minimaal 4, maximaal 12 personen. Heb je zelf een groepje bij elkaar voor een workshop, dan is dat ook mogelijk.
mandela