Het KernpuntDeze therapie gaat ervan uit dat problemen hun oorsprong vinden in onverwerkte ervaringen in het verleden. Dit kan zijn een auto-ongeluk 10 jaar geleden, gepest worden op school, jeugdtrauma’s zoals incest of het verlies van een ouder of broertje of zusje. Dan wordt het Regressietherapie genoemd. Maar ook kunnen het ervaringen zijn gedurende de geboorte, zwangerschap of daarvóór, in vorige levens. De methode is hetzelfde maar om aan te geven dat er ook mogelijk gewerkt wordt met ervaringen vóór dit leven noemen we dit Reïncarnatietherapie.

Deze ervaringen worden opgespoord in het onderbewuste waarna ze kunnen worden herbeleefd. Door die herbeleving vindt er een ontlading plaats van emoties en fysieke pijnen. Dit is vaak al een bevrijdende ervaring. Tijdens de sessie weet je steeds dat je bij mij op de matras ligt maar tegelijkertijd beleef je de situatie in het verleden, compleet met emotionele en fysieke sensaties. Hierdoor kun je meteen de link leggen tussen de ervaring en het huidige leven. Je word je dan ook bewust van hoe een zelfde thema zich keer op keer in je leven ( en levens) herhaalt totdat je het hebt opgelost.

Zoals gezegd kunnen problemen ontstaan in zowel het huidige als in vorige levens. Reïncarnatietherapie werkt niet uitsluitend met vorige levens maar door de naam is duidelijk dat dit wel mogelijk is en zich daarin onderscheidt van andere therapievormen. Als wij vorige levens hebben gehad, zijn wij daarin voor een deel ook degene geworden die wij nu zijn. Andere therapeutische benaderingen zien karaktertrekken of gewoonten die we al heel jong hadden, als aangeboren, erfelijk, en dus min of meer vastliggend. Reïncarnatietherapie ziet aangeboren karaktertrekken als fasen in een leerproces dat door levens heen gaat.

Reïncarnatietherapie is een inzichtgevende therapie. Door inzicht kan men al veel verwerken. Tijdens sessies wordt echter ook energetisch gewerkt waardoor klachten blijvend kunnen verminderen of verdwijnen.

Met welke problemen kun je bij een Reïncarnatietherapeut terecht? Eigenlijk met allerlei klachten. Zowel psychische als fysieke klachten of een combinatie daarvan. Ik heb gemerkt dat deze vorm van therapie heel snel werkt omdat je door de manier van werken, direct bij de, of een van de oorzaken komt.


Psychische klachten zoals:

* Onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen

* Angsten

* Terugkerende beperkende patronen (bijv. steeds kiezen voor de verkeerde partner)

* Beperkende overtuigingen ( ik kan het toch niet, het gaat me nooit lukken bijv.)

* Schuldgevoelens

mandela
* Somberheid, depressie

* Rouwverwerking

* Problemen met seksualiteit

* Etc.


Lichamelijke klachten zoals:

* Hoofdpijn, migraine

* Menstruatieklachten

* Onverklaarde andere pijnklachten

* Vermoeidheid

* Etc.


Voorgesprek:

De eerste sessie is altijd een voorgesprek. Dit dient om je probleem helder te krijgen.