Het Kernpuntmandela
Mijn naam is Marian Blom, geboren 20 maart 1959.
Na het atheneum heb ik de opleiding tot beroepskeuze-adviseur gevolgd en heb enkele jaren als zodanig gewerkt. In die tijd heb ik de lerarenopleiding Nederlands gevolgd (MO-A)
Vanaf 1988 was ik werkzaam als arbeidsdeskundige.

Dit werk bevredigde me uiteindelijk niet meer omdat bij het werk vaak meerdere belangen op het spel stonden en naar mijn mening die van de cliënt vaak uit het oog werd verloren.
Wat mij betreft staat de mens centraal in zijn/haar hulpvraag en is het niet aan een adviseur om te vertellen wat iemand moet doen.
Het is mijns inziens veel belangrijker de cliënt te begeleiden zodat deze zelf zicht krijgt op de oplossing(en).

Omdat ik een behoefte voelde mensen te helpen bij problemen en daarnaast spirituele belangstelling ontwikkelde heb ik de 2-jarige opleiding tot reïncarnatietherapeute
gevolgd en met goed gevolg afgesloten in 1997.
Sindsdien ben ik in mijn eigen praktijk werkzaam als therapeute.
In het kader van deze therapie heb ik vele na- en bijscholingen gevolgd.

Om ook mensen te kunnen helpen die niet zozeer met psychische problemen kampen maar toch met vragen zitten zoals: wat voor werk past bij mij, wat is het doel van mijn leven, ben ik op zoek gegaan naar een opleiding die bij mijn visie past. Omdat ik vanuit mijn achtergrond loopbaanbegeleiding interessant vond maar niet volgens de geijkte paden, ben ik in die richting gaan zoeken en vond Het Talentenspel. Inmiddels ben ik gecertificeerd talentencoach. Daarna heb ik nog andere opleidingen gevolgd zoals begeleidster van Vergevingssessies en Chakrahealing. De sessies vinden plaats in mijn praktijk aan huis. Ook workshops Talentenspel in kleine groepen kunnen hier plaatsvinden. Workshops aan grotere groepen worden op externe locaties gegeven.

Ontdek je levensmissie heeft ook voor mij gegolden en ik heb die zeker gevonden!